Aktualności

IV Międzygminny Konkurs „Na leśnych tropach”

  • Czytane 867 razy

IV Międzygminny Konkurs Przyrodniczy „Na leśnych tropach”  dla szkół podstawowych zorganizowany przez Szkołę Podstawową  w Paleśnicy i Nadleśnictwo Gromnik przy współudziale Muzeum Przyrodniczego w Ciężkowicach odbył się 17 listopada 2017r.  Honorowy patronat nad konkursem sprawowali: Vice Starosta Tarnowski Zbigniew Karciński Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Tarnowie Krzysztof Łazowski.

W przyrodniczej rywalizacji, ze  znajomości gatunków ssaków łownych naszych lasów, rozpoznawania tropów, posługiwania się terminologią myśliwską uczestniczyło 12 szkół: Bistuszowa, Ciężkowice, Faściszowa, Filipowice,  Gromnik, Gwoździec, Jastrzębia, Kąśna Dolna, Paleśnica, Ryglice, Siekierczyna, Zakliczyn. Szkoły reprezentowane były przez 24 uczniów klas IV – VI.

W etapie międzygminnym szkoły, tradycyjnie już, rywalizują o najlepszy wynik: uczniowie pisali test sprawdzający wiadomości, rozpoznawali gatunki ssaków łownych na przygotowanej prezentacji multimedialnej z wykorzystaniem sprzętu informatycznego ze szkoły w Paleśnicy,  opisywali stosując terminologię myśliwską sylwetki zwierzyny łownej, rozpoznawali tropy zwierząt. Uczniowie zmierzyli się również z trudnym zadaniem przygotowanym przez  leśnika a zarazem myśliwego Marka Malinowskiego – otrzymali  do rozpoznania 10 głosów leśnych zwierząt. Konkurs w dużym stopniu sprawdzał wiedzę praktyczną uczniów, ich zdolności  obserwacyjne i umiejętność współpracy w zespole.

O końcowym rezultacie i miejscu poszczególnych szkół zdecydowały indywidualne wyniki uczniów oraz efekty  pracy zespołowej. Poziom zmagań był bardzo wyrównany, uczniowie wykazali się bardzo dobrą znajomością materiału przewidzianego regulaminem konkursu i niewielką różnicą punktów rozstrzygnęła się rywalizacja  o zwycięstwo w konkursie:

Kategoria: Najlepszy zespół reprezentujący szkołę.

  • 1 miejsce: Szkoła Podstawowa w Paleśnicy reprezentowana przez Bartłomieja Martykę i Kacpra Szewczyka – drużyna uzyskała 139 pkt
  • 2 miejsce: Szkoła Podstawowa w Faściszowej reprezentowana przez Jakuba Śledzia i Jakuba Truchana – drużyna uzyskała 129 pkt
  • 3 miejsce: Szkoła Podstawowa w Gromniku reprezentowana przez Julię Uchwat i Katarzynę Łyżwę – drużyna uzyskała 129 pkt

O drugim i trzecim miejscu zadecydowała dogrywka przeprowadzona przez Pana Marka Malinowskiego. Na czwartym miejscu uplasowała się drużyna Szkoły Podstawowej w Ciężkowicach.

Kategoria: Najlepszy uczestnik konkursu na podstawie indywidualnego testu.

  • 1 miejsce: Kacper Szewczyk - Szkoła Podstawowa w Paleśnicy - 47 pkt na 48 pkt max
  • 2  miejsce: Katarzyna Łyżwa - Szkoła Podstawowa w Gromniku - 45 pkt
  • 3 miejsce: Bartłomiej Martyka - Szkoła Podstawowa w Paleśnicy - 45 pkt ; o  drugie i trzecie miejsce przeprowadzono dogrywkę ponieważ 2 uczestników w teście uzyskało ten sam wynik. Dogrywka wyłoniła ostatecznie laureata 2 i  3 miejsca.

Zwycięzcą, w bardzo trudnym zadaniu rozpoznania głosów zwierząt leśnych, został bezkonkurencyjny Kacper Dudowicz uczeń Szkoły Podstawowej w Ryglicach rozpoznał bezbłędnie wszystkie usłyszane zwierzęta. Osiągane wysokie wyniki przez wszystkich uczestników świadczą, że uczniowie bardzo dobrze są przygotowani do konkursu a tematyka jest dla nich bardzo ciekawa.

Nadleśnictwo Gromnik ufundowało atrakcyjne nagrody dla uczniów, a  każdy uczestnik konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom. Nie zapomniano też o poczęstunku dla wszystkich uczestników, opiekunów i zaproszonych gości. Nagrody w konkursie  wręczali: Vice Starosta Tarnowski Zbigniew Karciński, Nadleśniczy Nadleśnictwa Gromnik Eugeniusz Piech,  Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn – Dawid Chrobak, Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Tarnowie Krzysztof Łazowski , Dyrektor Szkoły Podstawowej w Paleśnicy  Agnieszka Pomikło. Wiele starań w przygotowanie i organizację konkursu włożył, reprezentujący Nadleśnictwo Gromnik, mgr inż. Marek Malinowski, który przewodniczył Komisji Konkursowej i pełnił merytoryczny nadzór nad konkursem.

Szkoła Podstawowa w Paleśnicy przygotowała organizacyjnie część konkursową, a  nad jej przebiegiem czuwały nauczycielki: Krystyna Michałek i Anna Moj - szkolny koordynator konkursu.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej  w Paleśnicy dziękuje Nadleśnictwu Gromnik za merytoryczny patronat nad konkursem, atrakcyjne nagrody i wsparcie organizacyjne oraz  Dyrektorowi Muzeum Przyrodniczego w Ciężkowicach wraz z pracownikami za udostępnienie sal i pomoc w przygotowaniu pomieszczeń na potrzeby konkursu. Dziękujemy wszystkim nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursu, rodzicom, którzy pomogli organizacyjnie , aby konkurs przebiegł bezpiecznie i w miłej atmosferze.

Newsletter