Aktualności

Nowy Łowiec Tarnowski 2/2018 (29)

  • Czytane 4319 razy

Zapraszamy do lektury nowego Łowca Tarnowskiego.
Koszt rocznej prenumeraty to tylko 40 zł łącznie z kosztami opłaty pocztowej.
Wpłaty należy kierować na konto ZO PZŁ w Tarnowie, ul. Urszulańska 16, 33-100 Tarnów.
Na rachunek: 44 1240 5194 1111 0000 5252 2088 - z dopiskiem w treści przelewu PRENUMERATA oraz dokładnym adresem, na który pismo ma zostać wysłane.

Newsletter