Aktualności

Powiadomienie o szkoleniu

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnowie, uprzejmie informuje, że dnia 27 lutego 2016 r. o godz. 16 00 (poniedziałek) w sali narad tut. ZO rozpoczyna się szkolenie w celu uzyskania podstawowych uprawnień łowieckich. Wykłady wstępnie zaplanowano na 6 tygodni w następujące dni: poniedziałek, środa, piątek rozpoczynając pierwszy wykład w dniu 27 lutego, zaś treningi strzeleckie odbywać się będą w soboty. Nadmieniamy także, iż egzaminy odbędą się w dwóch terminach: w kwietniu i w czerwcu - zgodnie z terminem zakończenia rocznego stażu łowieckiego przez stażystów. Szczegółowy harmonogram szkoleń zostanie przedłożony na pierwszych zajęciach. Całkowita kwota odpłatności za szkolenie wynosi 1230,00 zł, na którą składają się:

  • Przeprowadzenie wykładów
  • Treningi strzeleckie (rzutki, instruktorzy)
  • Materiały edukacyjne (podręczniki)
  • Organizacja egzaminów (pisemny, ustny, strzelecki)
  • Koszty administracyjne.

Należność należy wpłacić na konto ZO PZŁ w Tarnowie: 44 1240 5194 1111 0000 5252 2088 lub w kasie do dnia 20.02.2017 r.
Wpłata wyżej wymienionej kwoty jest równocześnie potwierdzeniem uczestnictwa w kursie.

Z myśliwskim pozdrowieniem
„Darz Bór”
Krzysztof Łazowski
Łowczy Okręgowy

Newsletter