Buy Sildenafil Citrate 20 mg Cheapest Prices 2018. Best Offers For Viagra. Viagra 20 mg and 10 mg. Cheapest Prices 2018. Sildenafil Citrate 20 mg Tablets (Generic Revatio) Sildenafil Citrate 20 mg Tablets (Generic Revatio) Customer Service. Academic dishonesty is a big No No and that generic viagra 20 mg will get sildenafil citrate 20 mg you dismissed in a hurry leave alone the embarrassment Sildenafil 20 mg buy online or buy online Cialis 20 mg cheap price Order Cialis 20 mg 100 Tablets for Lowest Prices at ViaBestBuy. Buy Generic Cialis 20mg Tadalafil 100 Pills Online. Fast Shipping, Big Discounts on Purchase with Bitcoin Buy Cialis 20 mg. Before you buy Cialis, check the cheap offer on Generic Cialis from authorised, on-line pharmacy in the U.S., Canada, and worldwide. Summer 2017 price discount. Hurry up! FDA Approved Pills Cialis For Sale Online. Lowest Prices, Fast Shipping, Brand and Generic Cialis in Stock. Doses 2.5mg, 5mg, 10mg, 20mg, 40mg, 60mg in Stock.
Trazodone 50 mg Sildenafil 100 mg Trazodone 50 mg Buy online Cialis 20 mg cheap price Buy Cheap Cialis Online Cialis Without A Doctor's Prescription Trazodone 50 mg Sildenafil 100 mg Trazodone 50 mg Cialis 20 mg Buy Cheap Cialis Online Cialis Without A Doctor's Prescription

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tarnowie

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tarnowie

 • Czytane 1819 razy

Laboratorium TSW/16-02 jest terenową stacją wytrawiania zlokalizowaną w budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tarnowie, wykonującą badania mięsa świń i dzików w kierunku wykrywania włośni. Laboratorium jest jednostką urzędową wchodzącą w struktury Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Krakowie.

Obecnie laboratorium próbki przyjmowane są:

 • w poniedziałki w godzinach: 10.00 do 13.30
 • w czwartki w godzinach: 9.00 - 13.00 (przyjmowanie próbek w lecznicy na parterze) a następnie od 15.00 do 16.00

W czwartki w godzinach przedpołudniowych próbki przyjmowane są przez upoważnionego pracownika lecznicy weterynaryjnej.

Koszt badania: 20 zł.

Laboratorium uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji PCA nr AB531. Laboratorium jest poddawane regularnym kontrolom lub auditom realizowanym przez Zakład Higieny Weterynaryjnej, auditom zewnętrznym przeprowadzanym przez auditorów PCA oraz uczestniczy w badaniach biegłości potwierdzających kompetencje w zakresie wykonywanych badań.

Badania przeprowadzane są w oparciu o metodę referencyjną wytrawiania próby zbiorczej z zastosowaniem metody magnetycznego mieszania wg Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2075/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. UE L 338 z dnia 22.12.2005),  załącznik I, rozdział I oraz załącznik III.

Badanie polega na potraktowaniu rozdrobnionej próbki mięsa płynem wytrawiającym zawierającym pepsynę i kwas solny w kontrolowanych warunkach temperatury i czasu, która to próbka po szeregu czynności dodatkowych jest oglądana pod specjalistycznym urządzeniem powiększającym obraz – trychinoskopem, pozwalającym zlokalizować uwolnione w trakcie wytrawiania larwy włośni.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia

21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. z 2010r. Nr 207, poz. 1370) mięso świń oraz dzików odstrzelonych z przeznaczeniem na mięso obowiązkowo poddaje się badaniom na włośnie. Każda próbka dostarczona do badania powinna ważyć nie mniej niż 50g i być dostarczona w opakowaniu jednostkowym: woreczek foliowy, słoik itp.

Sposób pobierania próbek mięsa:

 1. U świń domowych: pobiera się kilka próbek mięsa, każda wielkości orzecha laskowego z mięśni obu filarów przepony w przejściu do części ścięgnistej. W/w próbki łączy sięw jedną.
 2. U dzików: pobiera się sześć próbek mięsa, każda wielkości orzecha laskowego, po jednej próbce z:
  • mięśni każdego filaru przepony w przejściu do części ścięgnistej,
  • mięśni żuchwowych,
  • mięśni przedramienia,
  • mięśni międzyżebrowych,
  • mięśni języka;

Jeżeli nie można pobrać próbek z niektórych mięśni określonych powyżej pobiera się wówczas cztery próbki mięsa z mięśni, które są dostępne. W/w próbki łączy się w jedną.

Informacja opracowana przez:

Magdalena Ciecior-Kuźnicka
Starszy inspektor weterynaryjny
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tarnowie
ul. Braci Saków 1, 33-100 Tarnów

Newsletter