Tarnowski Klub Dian

Klub Dian okręgu tarnowskiego

Klub Dian Okręgu tarnowskiego przy Zarządzie Okręgowym w Tarnowie

Celem naszej inicjatywy jest:

 • integracja polujących Pań naszego okręgu, po to aby wzajemnie się wspierać, dzielić doświadczeniami, podnosić swoje kwalifikacje łowieckie i  strzeleckie.,
 • promowanie łowiectwa wśród kobiet polujących,
 • pomoc kobietom w procedurze wstępowania w poczet członków Polskiego Związku Łowieckiego,
 • wspólnie promować polskie współczesne łowiectwo.
 • propagować zwyczaje  i etykę łowiecką w społeczeństwie, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży z zachowaniem pięknych starych tradycji i  obyczajów łowieckich.
 • organizowanie spotkań i imprez propagujących cele Klubu.

Oprócz działań w ramach statutu naszego klubu, jesteśmy otwarte na współpracę z komisjami problematycznymi, działającymi przy Okręgowej Radzie Łowieckiej w Tarnowie.

Zachęcam wszystkie chętne do działania, koleżanki Diany naszego okręgu do wstępowania w szeregi klubu. Szczegółowe informacje na temat Klubu oraz deklaracje członkowskie, dostępne są w sekretariacie ZO w Tarnowie. Darz Bór !

Władze klubu - Zarząd:

 • Prezes –  Liliana Nowak
 • Skarbnik –  Lucyna Maniawska
 • Sekretarz –  Klaudia Helizanowicz
 • Członek Zarządu – Bożena Popiela
 • Członek Zarządu – Magdalena Zelek

Newsletter