Zespół Sygnalistów Myśliwski "Hetmańscy"

Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Hetmańscy” Tarnów przy ZO PZŁ w Tarnowie

WŁADZE ZESPOŁU:

Zarząd

 • Kierownik – Liliana Nowak - KŁ „Szarak“ w Tymowej
 • Z-ca kierownika z funkcją skarbnika - Robert Chrabąszcz  - KŁ „Bażant” Tarnów
 • Sekretarz -  Szymon Przybycień

Członkowie Zespołu

 • Michał Popiela
 • Przemysław Styrkosz
 • Andrzej Gacoń
 • Bartłomiej Tobiasz
 • Michał Patrzałek
 • Komisja Muzyczna
 • Liliana Nowak
 • Szymon Przybycień
 • Robert Chrabąszcz
 • Przemysław Styrkosz
 • Michał Popiela

HISTORIA ZESPOŁU

ZSM „HETMAŃSCY” -  zrzesza pasjonatów gry na rogu, miłośników muzyki myśliwskiej, dla których najwyższą wartością jest pielęgnowanie i propagowanie wspaniałych polskich tradycji łowieckich będących częścią dziedzictwa narodowego. W kwietniu 2013r przy Zarządzie Okręgowym w Tarnowie ruszył podstawowy kurs gry na rogu myśliwskim, który trwał pół roku. Zajęcia odbywały się w dwóch grupach: jedna w siedzibie PZŁ w Tarnowie, druga w Miejskim Domu Kultury w Bochni. Grupę bocheńską prowadziła kol. Magdalena Worecka a grupę tarnowską kol. Michał Popiela- pierwszy kierownik zespołu. Pod bacznym okiem i słuchem instruktorów, uczestnicy kursu poznawali technikę zadęcia, oraz podstawowe sygnały, stosowane podczas polowania. Trudny kunszt gry na rogu myśliwskim sprawił, że tylko najbardziej wytrwali ukończyli kurs, Zapał i wytężona praca szybko zaczęła przynosić efekty. Dlatego też młodzi sygnaliści postanowili podsumować swoją półroczną naukę i zainicjowali wspólne spotkanie w domku myśliwskim KŁ „BÓR” Brzesko w Dołędze , w którym  oprócz gospodarzy terenu, udział wzięli min. przedstawiciele  władz ZO PZŁ –Prezes ORŁ Henryk Gąsior, Przewodniczący ORŁ Krzysztof Łazowski, Przewodniczący Komisji Kultury Mieczysław Damski i kol. Wiesław Szura –członek Komisji Kultury. Spotkanie rozpoczęto wspólnym występem muzycznym, przed domkiem myśliwskim, podczas którego uczestnicy wraz z instruktorami, zaprezentowali sygnały klasy początkującej oraz marsz i fanfarę. Ten krótki, ale jakże treściwy w swojej formie występ sprawił, iż umocniło się przekonanie, że pomysł zorganizowania kursu sygnalistów przez Zarząd Okręgowy okazał się niezwykle trafny. Postanowiono kontynuować dalszą naukę i pracę nad doskonaleniem umiejętności sygnalistów, którzy przystąpili do kursu drugiego stopnia. Uchwałą z dnia  29 kwietnia 2014r Okręgowa Rada Łowiecka w Tarnowie powołała do życia Reprezentacyjny Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Hetmańscy”, który od tego momentu działa przy ZO PZŁ w Tarnowie.

„Polowanie bez rogu jest tylko polowaniem z rogiem zaś to już łowy”
M. Krzemień

Newsletter