Zespół Sygnalistów Myśliwski "Hetmańscy"

Zaproszenie na kurs sygnalistyki myśliwskiej

Zespół Sygnalistów Myśliwskich "Hetmańscy" Tarnów przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Tarnowie

zaprasza

na kurs sygnalistyki myśliwskiej - Stopień podstawowy (dla początkujących)

 

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 14 listopada o godz. 1800 w Sali Narad Zarządu Okręgowego PZŁ w Tarnowie przy ul. Urszulańskiej 16

Newsletter