Pomnik Zabytki
admin  

O znanych z Tarnowa słów kilka

Wędrówki śladami znanych Polaków mogą nam dostarczyć wielu niezapomnianych wrażeń. Jeśli celem naszej wycieczki ma być Tarnów, możemy poznać dzieje wielu znanych bohaterów. O jakich postaciach koniecznie trzeba pamiętać podczas podróży po tym mieście?

Hetman Tarnowski
Jan Amor Tarnowski, hetman wielki koronny, jest jednym z ważniejszych panów w dziejach miasta Tarnowa. Jako potomek Zawiszy Czarnego, cieszył się on wielkim szacunkiem. Wszechstronnie wykształcony, zasłużony w wielu bitwach, dał się poznać jako człowiek ciekawy świata i miłośnik podróży. Do historii przeszedł jako wielki reformator polskiej armii oraz twórca kodeksu dyscypliny wojskowej. Choć zabiegał o względy szlachty, znany był jako przeciwnik coraz szerszych przywilejów szlacheckich. Ceniony był również jako administrator, a ziemie, które wchodziły w skład jego dóbr, szybko się rozwijały. Tarnów, który w czasach hetmana Tarnowskiego doczekał się wielu udogodnień, jest na to najlepszym dowodem.

Eustachy Sanguszko
Eustachy Sanguszko (1842-1903) to kolejna postać, którą mieszkańcy Tarnowa wspominają do dziś z wielkim Sentymentem. Znany polityk, marszałek Sejmu Krajowego we Lwowie oraz Namiestnik Galicji, w dziejach Polski zajął ważne miejsce. Z jakimi pamiątkami związanymi z tą postacią można się spotkać podczas wycieczki po Tarnowie? O Sanguszkach przypomina m. in. pałac w Gumniskach, w którym w 1842 roku na świat przyszedł przyszły namiestnik Galicji. Ważnym zabytkiem jest też pomnik nagrobny księcia Eustachego, który znajduje się w tarnowskiej bazylice.

Generał Józef Bem
Józef Zachariasz Bem, znany też jako Murad Paşa, stał się najważniejszym bohaterem Tarnowa. Jego wizerunek widniał na banknocie 10- cio złotowym. Powstaniec listopadowy, uczestnik Wiosny Ludów, wódz powstania węgierskiego oraz feldmarszałek Imperium Osmańskiego sprawił, że jego rodzinny Tarnów stał się miejscem bardzo ważnym dla miłośników historii. O tym, jak ważnym bohaterem był generał Bem dla mieszkańców Tarnowa najlepiej świadczy fakt, że w 1929 roku jego prochy zostały sprowadzone z Turcji do rodzinnego miasta. Dziś mauzoleum generała Bema, znajdujące się na terenie Parku Strzeleckiego, jest jedną najważniejszych atrakcji na terenie Tarnowa.

Wycieczki śladami znanych Polaków to jedna z ciekawszych opcji zwiedzania tak pięknego i fascynującego miasta, jakim jest Tarnów. Pamiątki po Sanguszkach i Tarnowskich, miejsca związane z generałem Bemem – oto atrakcje, na które w trakcie zwiedzania tego miasta z pewnością warto zwrócić większa uwagę.

1 Comment

  1. Mirek

    Nawet z tak małego miasta jak Tarnów pochodzą wielkie postacie, które zapisały się na kartach historii.